สำหรับคนที่กำลังวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งสำคัญ เพราะประเทศจุดหมายที่เราต้องการจะเดินทางไปอาจเกิดโรคระบาดหรือมีโรคติดต่อบางอย่างซึ่งเป็นโรคประจำท้องถิ่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไว้เป็นทางออกที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพราะเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

3 กลุ่มวัคซีนสำหรับผู้เดินทางที่ควรได้รับ

 • วัคซีนที่ควรได้รับประจำ เป็นวัคซีนพื้นฐานที่กำหนดไว้ของแต่ละประเทศสำหรับในประเทศไทยเด็กไทยทุกคนจะได้รับวัคซีนตามแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติ (EPI) ซึ่งวัคซีนต่างๆเหล่านี้ถือเป็นวัคซีนมาตรฐานของคนไทยทุกคนควรจะได้รับไม่ว่าจะมีการเดินทางหรือไม่
  • วัคซีนวัณโรค(BCG)
  • วัคซีนตับอักเสบบี(HBV)
  • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DPT)
  • วัคซีนโปลิโอ
  • วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม(MMR)
  • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE)
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนที่แนะนำให้ฉีดก่อนเดินทาง โดยพิจารณาจากความชุกของโรคหรือความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคในสถานที่ที่จะเดินทางไป โดยแพทย์จะพิจารณาภาวะสุขภาพของผู้เดินทาง ความเสี่ยงที่จะสัมผัสโรค ประสิทธิภาพของวัคซีน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละชนิด ให้คำปรึกษาถึงผลดีผลเสียของวัคซีนแก่ผู้เดินทางก่อน
  • วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์
  • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
  • วัคซีนพิษสุนัขบ้า
  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
  • วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค

 • วัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดก่อนเดินทางไปบางประเทศ เช่น วัคซีนไข้เหลือง และ วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นคือวัคซีนที่ต้องฉีดก่อนเข้าบางประเทศตามกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้ฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนเข้าประเทศบางประเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันบุคคลในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เหลือง และเพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เหลืองแพร่ระบาดจากพื้นที่เสี่ยงเข้าไปในประเทศอื่น ผู้เดินทางจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน เพราะเป็นเงื่อนไขในการเดินทางให้เข้าประเทศ ส่วนประเทศซาอุดิอาระเบียกำหนดให้ผู้แสวงบุญที่จะเข้าไปร่วมพิธีฮัจจ์และพิธีอุมเราะห์ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ผู้เดินทางควรปรึกษาแพทย์อย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง เนื่องจากร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน และวัคซีนบางชนิดต้องฉีดหลายครั้ง ก่อนที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันในระดับที่สามารถปกป้องโรคได้

ทำความรู้จักวัคซีนไข้เหลือง และวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น

วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Vaccine) เป็นวัคซีนเฉพาะ แพทย์จะแนะนำให้ฉีด 1 ครั้ง แก่ผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้กาฬหลังแอ่น ผู้เดินทางควรฉีดวัคซีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แนะนำให้ใช้ในนักเดินทางบางกลุ่ม คือ

 • นักเดินทางที่จะไปในทวีปแอฟริกา บริเวณที่เรียกว่า Meningitis Belt เช่นประเทศซูดาน ไนจีเรีย เอธิโอเปีย ฯลฯ
 • นักเรียนนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา ซึ่งมีข้อกำหนดให้ต้องฉีดวัคซีนชนิดนี้ก่อนไป โดยเฉพาะถ้าต้องไปอยู่ในหอพัก
 • ผู้แสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยประเทศซาอุดิอาระเบียกำหนดไว้ว่าทุกคนที่เข้าไปแสวงบุญจำเป็นต้องฉีดวัคซีนนี้ก่อนไป

 วัคซีนไข้เหลือง(Yellow Fever Vaccine)นับเป็นโรคระบาดที่สำคัญที่เกิดจากยุง และพบเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกาและอเมริกาใต้ ซึ่งผู้ที่จะเดินทางไปในประเทศดังกล่าวทุกคนที่มีอายุมากกว่า 9 เดือน ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน และต้องถือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนไปด้วย เพื่อการตรวจคนเข้าเมืองหรือขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ ผู้ที่เดินทางทุกคนต้องตระหนักว่าประเทศที่ไม่ต้องการเอกสารการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยจากไข้เหลืองทั้งนี้วัคซีนไข้เหลืองเป็นวัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต ควรฉีด 1 ครั้ง

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ประกาศรายชื่อประเทศหรือดินแดนที่เป็นเขตระบาดของโรคไข้เหลืองทั้งหมด 42 ประเทศ คือ

 • ทวีปอเมริกาใต้  ประเทศ ได้แก่ บราซิล โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ กายอานา เกียนาฝรั่งเศส ปานามา เปรู เวเนซูเอลา ซูรินาเม ตรินิแดดแอนโตเบโก อาร์เจนตินา ปารากวัย
 • ทวีปแอฟริกา  ประเทศ ได้แก่ แองโกล่า เบนิน บูร์กินาฟาโซ บุรุนดิ แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คองโก โกตดิวัวร์ เอธิโอเปีย แกมเบีย กาบอง กานา กีนี กินีบิสเซา อิเควทอเรียลกินี เคนยา ไลบีเรีย มาลี มอริเตเนีย ราวันดา เซาโตเมและปรินซิเป เซเนกัล เซียร์ราลิโอน โซมาเลีย ซูดาน ชาด โตโก ยูกันดา สาธารณรัฐแทนซาเนีย

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทร

อีเมล์

ข้อความ

captcha

คลินิกวัคซีน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0 2271-7000 ต่อ 10332