การตรวจสุขภาพก่อนสมรส เป็นขั้นตอนที่แพทย์จะใช้ในการวินิจฉัยและค้นหาความผิดปกติของระบบพันธุกรรมของคุณและคนที่คุณรัก ซึ่งสามารถป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดกับคนสำคัญของคุณ ได้แก่

  • โรคที่มีผลสืบเนื่องมาจากระบบพันธุกรรมหรือโครโมโซม เช่น ธาลัสซีเมีย
  • โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น กามโรค, เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี, ติดเชื้อไวรัส HIV

โรคเหล่านี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวอันเป็นที่รักได้ เพียงแค่ใส่ใจกับพื้นฐานสำคัญกับสุขภาพครอบครัว และเมื่อทราบล่วงหน้าว่าอาจจะมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ ผลการตรวจเหล่านี้ก็จะช่วยให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมให้แต่ละบุคคล สำหรับจุดเริ่มต้นของการวางแผนครอบครัว

รับสิทธิ ซื้อโปรแกรมตรวจเฉพาะทางราคาพิเศษ

สำหรับผู้ชาย

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)          990 บาท
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ และมะเร็งลำไส้ (AFP & CEA)    990 บาท

สำหรับผู้หญิง

– ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ (Thin Prep Pap Test & U/S Pelvis)             1,900 บาท
– ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital mammogram)                                                                                2,500 บาท

ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561