ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด