เต้านม เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้หญิง และในขณะเดียวกันอวัยวะที่งดงามเป็นความภาคภูมิใจนี้ก็อาจกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายที่สร้างความทุกข์ให้กับผู้หญิงได้ เพราะ “มะเร็งเต้านม”ได้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องใส่ใจ

โปรแกรมผ่าตัดก้อนเนื้อเต้านม โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม ราคา 65,000 บาท

นอนโรงพยาบาล 2 คืน 1 วัน
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
*อัตราดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม คลินิกศัลยกรรม 02-271-7000 ต่อ 10228,10229
อาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน