90% ของมะเร็งตับ

มักเกิดจากการไม่รู้มาก่อนว่าเป็นโรคตับเรื้อรัง อาทิ..
ไขมันพอกตับ, ติดเชื้อ, ตับอักเสบ, ตับแข็ง ฯลฯ

ตับเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับร่างกายมาก เนื่องจากตับทำหน้าที่สำคัญหลายอย่าง อาทิ ย่อยอาหารประเภทไขมัน ขจัดสารพิษ ทำลายเชื้อโรคในร่างกาย ดังนั้นด้วยหน้าที่การทำงานของตับจึงมีความเสี่ยงมากที่ส่งผลให้เกิดรอยโรคต่างๆได้ง่าย  ซึ่งโดยโรคตับมักพบมากในปัจจุบัน และโรคตับในระยะแรกมักไม่มีอาการ หรือสัญญ่ณบ่งบอกถึงการผิดปกติ และโรคตับที่พบมากที่สุด คือ ภาวะไขมันพอกตับสะสม ต่อให้เกิดตับอักเสบ ตับแข็ง และสุดท้ายมะเร็งตับตามมาในที่สุด

รับสิทธิ ซื้อโปรแกรมตรวจเฉพาะทางราคาพิเศษ

  • ตรวจภาวะไขมันเกาะตับด้วยเครื่อง FibroScan    2,300 บาท
  • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen 2,500 บาท

ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561