**หมายเหตุ : เลือกทดสอบสารก่อภูมิแพ้ ตัวละ 900 บาท

**หมายเหตุ : เลือกทดสอบสารก่อภูมิแพ้ ตัวละ 1,200 บาท

หมายเหตุ :

1.โปรแกรมการทดสอบดังกล่าว แพทย์จะวินิจฉัยตามความเหมาะสมแต่ละบุคคล
2.อัตราดังกล่าวรวมค่าบริการโดยไม่รวมค่าแพทย์
3.กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

คลินิกโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 02-271-7000 ต่อ 10310-11