สิ่งที่คุณควรทราบ และไม่ควรละเลยเกี่ยวกับ “โรคหัวใจ” คือคนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ แต่หากสามารถตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว ได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง และรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพก็สามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงต่างๆ ลงได้ รู้หรือไม่ว่า ภายใน 1 ชั่วโมง เรามีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากโรคหัวใจด้วยอาการแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย ใจสั่น ประมาณครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน พบอุบัติการณ์สูงขึ้นในผู้สูงอายุ และในรายที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจ ไม่เคยมีอาการมาก่อน สำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะมีอัตราเสียชีวิตเฉียบพลันสูงกว่าผู้อื่นประมาณ 4-6 เท่า
กลุ่มเสี่ยง…ที่ควรเข้ารับการตรวจเช็คโรคหัวใจ
เมื่อหลอดเลือดหัวใจมีภาวะตีบ หรือตัน จะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย เพราะเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ หรือที่ได้ยินกันบ่อยๆ ว่า “กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด” ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการในช่วงออกกำลังกาย โมโห โกรธ หรือเครียด เพราะหัวใจทำงานหนักขึ้นจึงต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นด้วย แต่หากเส้นเลือดตีบก็ไม่สามารถเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้จึงมีอาการแสดงดังกล่าว อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สวนหัวใจ เพิ่มเติม