“เพราะทุกช่วงชีวิตของผู้หญิงมีความเสี่ยง”

มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสตรีไทย ส่วนหนึ่งเกิดจากการละเลยไม่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี อาจด้วยความกังวล ความอายและกลัวเจ็บ จึงไม่ได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น กว่าจะรู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีอาการแสดง ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเวลาที่สายเกินไป

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง

 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป หรือตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์
 • มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง
 • มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • รับประทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
 • มีประวัติรอบเดือนมาตั้งแต่อายุน้อย และรอบเดือนหมดเมื่ออายุมาก

ผู้หญิงเราควรรับการตรวจคัดกรองอะไรอย่างสม่ำเสมอทุกปี

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย Digital Mammogram
 • การตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก
 • การอัลตราซาวด์ ค้นหาความผิดปกติของโรคทางนรีเวช เช่น ถุงน้ำรังไข่ เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  อ่านต่อ คลิก

บทความที่เกี่ยวข้อง

PACKAGE & PROMOTION

ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้ารับบริการ

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทร

Email

ชื่อบริษัทหรือคอนโด

รายการที่สนใจ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์รังไข่ ราคา 1,900 บาทตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram 2,500 บาทตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน-ล่าง ราคา 2,900 บาทตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์รังไข่+ HPV DNA ราคา 3,900 บาทตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์รังไข่+Mammogram ราคา 3,900 บาทตรวจสุขภาพพื้นฐาน+อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง บน ราคา 3,900 บาท
วันที่ต้องการตรวจ (กรุณาลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้า 2 วัน)

สอบถามเพิ่มเติม

captcha

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวร่วมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
 • สามารถใช้บริการได้ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน  2561
 • แสดงรายการตรวจที่ต้องการ ณ คลินิกที่เข้ารับการบริการ

 หมายเหตุ: โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันไขมันในเลือด (Triglyceride,HD,LDL)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT SGPT)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 02 271-7000 ต่อ 11291 (สายชล)

หรือศูนย์สุขภาพสตรี 02-271-7000 ต่อ 10498-99