นพ.ดุสิต ปัญญาประเสริฐ ผู้อำนวยการแพทย์ รพ.เปาโล พหลโยธิน รับมอบรางวัลเพชรนครา อวอร์ด ประจำปี 2560 (คลินิกฟ้าใสต้นแบบ สถานพยาบาลปลอดบุหรี่) จาก ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

service-icon-2
service-icon-2