เครือโรงพยาบาลเปาโล ฉลองครบรอบ 45 ปี ด้วยบรรยากาศอบอุ่น เพื่อยืนยันความพร้อมด้านการบริการ และร่วมแบ่งปันน้ำใจคืนสู่คนไทย ในที่ 18-19พฤษภาคม 2560 #รักษาอย่างเข้าถึง_ดูแลอย่างเข้าใจ

Photo Gallary

service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2