กิจกรรม

ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน พาครอบครัวชาวค่ายสัมผัสคลื่นลมทะเล

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากพันธุกรรม หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต

มากกว่าการรักษาคือการดูแล หลักสูตร Paolo Mom Class  เพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง

โครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ โดย รพ.เปาโล พหลโยธิน ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และโครงการกรีนเฮลท์

โรงพยาบาลเปาโล โดยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560

ข่าวสาร

นพ.ดุสิต ปัญญาประเสริฐ ผู้อำนวยการแพทย์ รพ.เปาโล พหลโยธิน

คุณปาณิพันธ์ ตันตยาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน รพ.เปาโล พหลโยธิน ร่วมวิ่งเพื่อการกุศลในงาน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงพยาบาลชั่วคราว บริเวณทางเข้าด้านหน้าจุดรับ-ส่ง

โรงพยาบาลเปาโล โดยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560

เปิดตัวแล้ววันนี้ แคมเปญสุขภาพดีๆ #Changeเราเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เพื่อกระตุ้นเตือนคนไทยห่วงใยสุขภาพตับ

Page 1 of 51 2 3 5