ช่วงระยะเวลา 40 สัปดาห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และจิตใจของคุณแม่ตั้งครรภ์ ควรได้รับความใส่ใจอย่างใกล้ชิด อันตรายส่วนใหญ่ที่เกิดกับคนท้องคือ แรงสั่นสะเทือนและการกระแทก

  • หากงานที่ทำนั้นต้องมีการวิ่งเร็วๆ มีแรงสั่นสะเทือนก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์
  • หากงานที่ทำต้องนั่ง หรือยืนนานๆ ไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายแต่หากมีการนั่งนานๆ ไม่ใช่แค่เฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ แต่ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปก็อาจเกิดอาการปวดหลัง ควรมีการจัดท่านั่งให้เหมาะสม มีหมอนรองหลังเข้ามาช่วยเสริม หรือแม้แต่การขยับเปลี่ยนท่าทาง ไม่นั่งในท่าเดิมเป็นเวลานาน
  • การยืนนานๆ จะทำให้เกิดอาการเท้าบวม สามารถบรรเทาได้ด้วยการแช่เท้าในน้ำอุ่น จะช่วยคลายอาการปวดเมื่อย และลดการบวมลงได้
  • เครื่องถ่ายเอกสาร แสงจากจอคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครเวฟไม่มีผลต่อเด็กในครรภ์สามารถใช้ได้ตามปกติ แต่แสงจากจอคอมพิวเตอร์หากมีการจ้องนานๆ ตลอดทั้งวันอาจส่งผลต่อสายตา ควรมีการพักสายตาเป็นระยะ ควรใช้แผ่น หรือแว่นตากรองแสงร่วมด้วย
  • คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวังอย่างยิ่งคือ การเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ การเข้าเครื่องCT Scan เพราะรังสีในเครื่องเหล่านี้อาจส่งผลต่อเด็กในครรภ์ หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยง
  • คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรใส่ส้นสูงการใส่ส้นสูง ยิ่งเพิ่มภาวะเสี่ยงในการหกล้ม หรือเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณแม่และเด็กในครรภ์ ยิ่งอายุครรภ์มากท้องใหญ่จะเกิดอาการเกร็งและอาจเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้
  • หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรนั่งมอเตอร์ไซด์ เพราะเกิดการสั่นสะเทือนพื้นถนนที่มีความขรุขระ อาจทำให้เกิดการกระแทก พลัดตกจากมอเตอร์ไซด์ได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง
  • การเข้างานกะกลางคืนไม่มีผลต่อเด็กในครรภ์ แต่จะมีผลต่อตัวคุณแม่เองหากตัวคุณแม่พักผ่อนไม่เพียงพอ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทร

อีเมล์

ข้อความ

captcha

ศูนย์สุขภาพสตรี อาคาร 1 ชั้น 4 โทร. 02-2717000 ต่อ 10498-99