โนโรไวรัส คืออะไร?

โนโรไวรัส ไม่ใช่ไวรัสใหม่ มีชื่อเดิมว่า นอร์วอล์ค ไวรัสตัวนี้จะใช้ระยะเวลาในการฟักตัวสั้นประมาณ 12 – 48 ชั่วโมง ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ค่อยเห็นการระบาดมากนัก เนื่องจากโรงเรียนต่างๆ ให้การดูแลเรื่องความสะอาดค่อนข้างดี แต่ก็มีการระบาดอยู่บ้างตามสถานเลี้ยงเด็ก ที่ผ่านมาเริ่มมีข่าวการกลับมาระบาดหนักอีกครั้งในกลุ่มเด็กอนุบาล หรือเด็กโต นักเรียนระดับประถม และมัธยม ซึ่งเชื้อโนโรไวรัสนี้เมื่อได้รับแล้วจะทำให้เกิดอาการท้องเสีย การรักษาความสะอาดเพียงน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนั้นไม่สามารถป้องกันได้ วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เป็นระยะเวลานานๆ

6 อาการหลัก ชวนสงสัย

  • คลื่นไส้ อาเจียน ค่อนข้างรุนแรง
  • ถ่ายเหลว
  • ปวดท้อง
  • ปวดศีรษะ
  • มีไข้
  • อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตัว

การรักษา

เมื่อร่างกายติดเชื้อโนโรไวรัสจะมีอาการอาเจียน ไข้ไม่สูงมาก ปวดท้อง ท้องเสีย แต่สามารถหายได้เอง แนะนำให้ผู้ปกครอง หรือครู อาจารย์รีบพาเด็กๆ มาพบแพทย์ เนื่องจากบางรายมีอาการขาดน้ำต้องให้น้ำเกลือ หรือนอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการอย่างน้อย 2 – 3 วัน

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทร

อีเมล์

ข้อความ

captcha

ศูนย์กุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 3 โทร.02-2717000 ต่อ 10310-11