Personalized Rejuvenation Center

ให้การดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อตอบรับกับสถานการณ์และความต้องการของคนในยุคปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Medicine) ซึ่งเป็นการรักษาที่มุ่งเน้นไปถึงการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่าที่จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ พร้อมทั้งรักษาและฟื้นฟูร่‹างกายทุกระบบไป พร้Œอมๆ กัน เพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกาย ไม่เพียงมุ่งหวังให้ดูดีแต่ภายนอก แต่ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีจากภายใน โดยการตรวจวินิจฉัยและรักษาจะทำแบบต่อเนื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งแพทย์ และผู้รับการรักษา จะต้องมีการตรวจเลือดโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สภาวะของร่างกายอย่างละเอียด ด้วยการตรวจระดับความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย , การตรวจสารโลหะหนักตกค้างในร่างกาย ,ซักถามพูดคุยถึงกิจวัตรประจำวันที่ทำในแต่ละวัน ทั้งรูปแบบของอาหารและโภชนาการ รวมถึงประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว เพื่อกำหนดแผนการดูแลที่เหมาะสมที่สุดเป็นรายบุคคล

%e0%b8%99%e0%b8%9e-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87

แพทย์ที่ปรึกษาของ Personalized Rejuvenation Center  ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในด้านการแพทย์การดูแลรักษาแบบองค์รวม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยที่จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a81

“เมื่อพูดถึง  Anti aging medicine คนทั่วไปเข้าใจว่า เป็นเรื่องของความงาม เป็นเพียงการลดริ้วรอยบนใบหน้า ปรับผิวให้ขาว แต่ความจริงแล้ว Anti-aging medicine มีส่วนสำคัญต่อสุขภาพมากกว่านั้น เพราะศาสตร์นี้ เป็นการฟื้นฟูสุขภาพจากภายใน ลงลึกไปถึงเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย หรืออาจกล่าวได้ว่า Anti-aging medicine เป็นเรื่องของการป้องกันโรคด้วยการชะลอความชรา คำถามต่อมาที่คือ เราจะชะลอความชราได้จริงหรือเพราะใครๆ ก็ไม่อยากแก่

จริงๆ แล้วการป้องกันความชราหมายถึงการป้องกันโรค แล้วจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโรคก็ต้องกลับมามองความสมดุลของร่างกาย เช่น สารอาหารที่รับในแต่ละวันครบหรือไม่ ระบบการดูดซึมของลำไส้ ทำงานได้ดีหรือเปล่า มีวิตามิน หรือสารอาหาร ตัวไหนมากเกิน เราก็ลด ตัวไหนขาดเราก็เสริมเข้าไป เพื่อคงสภาพกระบวนการทำงานในร่างกายให้สมดุลอยู่เสมอ”

 

สาระน่ารู้

 สุขภาพดี ต้องเริ่มจากภายใน
 ทุกคนต่างปรารถนาจะมี…คุณภาพชีวิตที่ดี

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
อาคาร 4 ชั้น 1
โทร .02-271-7000

Paolo Hospital

Doctor

%e0%b8%99%e0%b8%9e-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87

นพ.ธรณัส กระต่ายทอง

Gastroenterologist and American Board

of Anti-Aging and Regenerative Medicine

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ตารางออกตรวจแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

anti-aging

สุขภาพดี ต้องเริ่มจากภายใน | Anti-Aging Medicine

Anti-Aging Medicine ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะในต่างประเทศทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา

anti-agnig2

ทุกคนต่างปรารถนาจะมี…คุณภาพชีวิตที่ดี | Anti-Aging Medicine

Personalized Rejuvenation Center ให้บริการเสริมสร้างสุขภาพด้วยเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่

CategoryMedical service