ดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ทีมแพทย์และพยาบาลศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ดูแลรักษา บริการให้คำปรึกษาปัญหาความผิดปกติ และตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรม ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถันภายใต้มาตรฐานเครื่องมือ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและครบวงจร

Page 1 of 21 2