สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าคนสำคัญ

สิทธิประโยชน์ของท่านสามารถใช้ได้ทันที เมื่อทำการนัดหมายกับทางโรงพยาบาลฯแล้วเท่านั้น จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อ่านรายละเอียด คลิก