ทีมงานเครือจักรวาล 7 บริษัท  เอไอเอ ได้พาทีมงานมาฟังสัมมนา เรื่อง Life Style ปัจจุบันกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ โดยแพทย์หญิงจันทร์รุ่ง สิทธิพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร ประจำ รพ.เปาโล พหลโยธิน  เยี่ยมชมศูนย์ระบบทางเดินอาหาร,ห้องพักผู้ป่วยระดับ VIP,ศูนย์ตรวจสุขภาพลูกค้าก่อนทำประกันเพื่อสร้างความรู้และความมั่นใจให้กับทีมงานและการเป็นตัวแทนอย่างมืออาชีพเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

Photo Gallary
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2