“โครงการมื้อนี้นัดทานข้าวกับหมอเปาโล.” จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง…โรคภายในสตรี…กับการนวัตกรรมการผ่าตัดผ่านกล้อง โดยนายแพทย์สุวันชัย ชัยรัชนีบูลย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช ประจำ รพ.เปาโล พหลโยธิน

CategoryInsurance News