คุณหมอว่า…นิ่วในถุงน้ำดี…คือระเบิดเวลา

โดยนายแพทย์กิตติชัย กุลธนปรีดา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม ประจำ รพ.เปาโล พหลโยธิน
พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณศิริลักษณ์ สุรวัฒนาประเสริฐ ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายขายทัพศรีเทพพระพาย 13 , คุณวีรวัฒน์ พัชรจิณะแสน ผู้จัดการภาคอาวุโส ภาคชุมทอง 6 วี , คุณนพรัตน์ รัตนโภคา ผู้อำนวยการ Extream Team บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้นำทีมงานมาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องโรคที่เป็นความเสี่ยง ที่ รพ.เปาโล พหลโยธิน กล่าวต้อนรับโดยนายแพทย์สยาม พิเชฐสินธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน และ Update โครงการ “One 
Team One Mission” AIA Preferred Provider โดยคุณศักดิศรี ปานเกษม ผู้จัดการสิทธิประโยชน์และบริหารทรัพยาการทางการแพทย์ 

CategoryInsurance News