รพ.เปาโล พหลโยธิน ได้เชิญตัวแทนประกันชีวิตมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้บริการลูกค้าร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559  โดยนายแพทย์สยาม พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการ รพ.เปาโล พหลโยธิน และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเข้ารับฟังคำชี้แนะในการให้บริการ โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าให้มีความพึงพอใจมากขึ้น

CategoryInsurance News