บริษัท เอไอเอ จำกัด

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (มหาชน)

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามซีตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรูเด็นเชี่ยลประกันชีวิต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)