สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์กุมารเวช โทร.02 271-7000 ต่อ 10310-11 หรือคลินิกวัคซีนต่อ 10332 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0-2271-7000 ต่อ 10228-9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกสุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน สุขภาพสตรี โทร. 0-2271-7000 ต่อ 40397-99

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกสุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน สุขภาพสตรี โทร. 0-2271-7000 ต่อ 40397-99

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกสุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน สุขภาพสตรี โทร. 0-2271-7000 ต่อ 40397-99

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0-2271-7000 ต่อ 10228-9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กุมารเวช  โทร. 02-2717000 ต่อ 10310-11

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกสุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน สุขภาพสตรี โทร. 0-2271-7000 ต่อ 40397-99

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0-2271-7000 ต่อ 10228-9

โรคเบาหวาน  คือ ความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ