ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่ส่วนหน้าของบริเวณลำคอใต้ลูกกระเดือก ติดกับหลอดลม มีลักษณะคล้ายผีเสื้อ มีอยู่ 2 ข้าง ทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการควบคุมการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิ เมื่อพบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมากจากการขาดสารไอโอดีน หรือเกิดจากระบบการทำงานที่ผิดปกติของฮอร์โมนในต่อมไทรอยด์เอง อย่างอาการไทรอยด์เป็นพิษ ซึ่งวิธีการรักษาทำได้โดยการรับประทานยา การกลืนแร่ไอโอดีน และการผ่าตัด

อาการแบบไหน ที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดไทรอยด์

การรักษาต่อมไทรอยด์ที่แพทย์พิจารณาเลือกมาใช้รักษาผู้ป่วยมักขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งกว่าจะถึงขั้นตอนการผ่าตัด แพทย์จะเริ่มต้นด้วยการให้ยารับประทาน กลืนแร่ และการผ่าตัดเอาไทรอยด์ที่โตออกไปตามลำดับความรุนแรง บางกรณีการรักษาอาจจบลงด้วยการผ่าตัด เพราะรักษาวิธีก่อนหน้านี้แล้วก้อนไทรอยด์ยังไม่ยุบ อีกทั้ง หากปล่อยทิ้งไว้นาน ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปสู่มะเร็งได้

รักษาไทรอยด์ด้วยการผ่าตัด

การผ่าตัดไทรอยด์ สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบเปิดแผล (Open surgery) ผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องปากแบบไร้แผล ซึ่งการผ่าตัดทั้ง 3 แบบ มีข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

 • ผ่าตัดแบบเปิดที่คอ โดยจะผ่าตัดที่บริเวณคอในแนวขวาง ซึ่งสามารถตัดไทรอยด์ออกได้หมด รวมถึงสามารถเลาะต่อมน้ำเหลืองได้ บางกรณีหลังผ่าตัดแล้วจึงเกิดแผลเป็นแนวขวางที่คอ ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดต่อมไทรอยด์แบบแผลเล็ก
 • ผ่าตัดผ่านกล้องในหลายตำแหน่ง เช่น รักแร้ หัวนม วิธีการนี้เป็นการซ่อนแผลผ่าตัดจากบริเวณคอที่เห็นได้ชัดเจน แต่ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ระยะจากรักแร้ไปยังต่อมไทรอยด์มีระยะทางไกล ทำให้การผ่าตัดค่อนข้างยาก และหากต้องผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้ง 2 ข้าง จะต้องผ่ารักแร้ทั้ง 2 ข้างด้วยเช่นกัน อีกทั้ง ยังไม่ตอบโจทย์คุณผู้หญิงบางกลุ่ม ที่มักมีความกังวลในเวลาที่สวมเสื้อแขนกุด
 • การผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องปากแบบไร้แผล ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องปาก บริเวณริมฝีปากล่าง จึงไม่เกิดแผลเป็นที่ผิวหนังหลังจากผ่าตัด การผ่าตัดวิธีนี้ต้องอาศัยเทคนิคและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของแพทย์ มีภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับ

8 ข้อดี ของการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก

 1. ไม่เกิดรอยแผลเป็นหลังการผ่าตัด
 2. แผลที่เกิดจากการผ่าตัดจะอยู่ที่รอยต่อระหว่างเหงือกล่างกับริมฝีปากล่าง จึงไม่เห็นแผลภายนอก
 3. ภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก เสียเลือดน้อยมาก
 4. แผลหายเร็ว ไม่เกิดพังผืด
 5. สามารถตัดต่อมไทรอยด์ได้ทั้ง 2 ข้าง โดยที่ไม่ต้องผ่าจุดอื่นเพิ่ม
 6. เจ็บน้อย พักฟื้นไม่นาน
 7. ไม่มีกระทบต่อกล่องเสียงของผู้เข้ารับการผ่าตัด
 8. การผ่าตัดมีความแม่นยำเนื่องจากแพทย์จะมองเห็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล่องเสียง ที่วางขนานหลอดลมได้ง่ายกว่า จึงเก็บเส้นประสาทนี้ได้ดี

การผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปากทำได้กับผู้ป่วยทุกรายหรือไม่ ?

การผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องปาก แพทย์จะพิจารณาผ่าตัดให้ตามความเหมาะสม และขนาดของไทรอยด์ ในกรณีของเนื้องอกไม่ควรใหญ่เกิน 6 ซม.แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดแบบเปิดแผล เนื่องจากเนื้องอกมีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาจากความสมบูรณ์ทางร่างกายของผู้ป่วยด้วย คือ ในช่วงเวลาที่ทำการผ่าตัด การทำงานของต่อมไทรอยด์ต้องไม่ผิดปกติก่อนการผ่าตัด

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ. อารยา ทองผิว

พญ. อารยา ทองผิว

เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
02-271-7000
นพ. วิศิษฐ์ ภาสุรปัญญา

นพ. วิศิษฐ์ ภาสุรปัญญา

เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
02-271-7000

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์.

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทร

อีเมล์

ข้อความ

captcha

ศูนย์เบาหวานและเฉพาะโรค อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. 02-271 7000 ต่อ 10196-97