เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว มีความชื้นมากแบบนี้ เด็กๆ มักป่วยง่าย ป่วยบ่อยเพราะอากาศ

ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhi

การฉีดวัคซีนย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง หรือเกิดอาการแพ้ได้เช่นเดียวกับยาทั่วไป

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ป้องกันไว้ห่างไกลโรค ไม่เฉพาะเด็กเล็กๆ เท่านั้น

วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น อาจเป็นชื่อวัคซีน

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส

วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine)จัดเป็นวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดก่อนการเดินทาง

สำหรับคนที่กำลังวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อ

งูสวัด คือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดอีสุกอีใส

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เอ เอช1เอ็น1 เป็นโรคติดต่อระหว่างคนสู่คน เริ่มพบที่ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้แพร่ออกไปอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย

Page 1 of 21 2