ผู้หญิงเราพออายุย่างเข้าสู่วัยทอง ฮอร์โมนผู้หญิงก็จะเริ่มลดน้อยลง ทำให้เกิดอาการ

อาหารการกินสำหรับคนแต่ละวัย ย่อมแตกต่างกันไปตามความจำเป็นในการเสริมสร้าง

แน่นอนว่าการออกกำลังกายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหลายทาง แต่สำหรับผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหว

การดูแลเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์ของเครื่องดื่มนั้นๆ

ผู้สูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในร่างกาย ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับประทานอาหาร

วัยทอง เป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ป้องกันไว้ห่างไกลโรค ไม่เฉพาะเด็กเล็กๆ เท่านั้น

งูสวัด คือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดอีสุกอีใส

ร่างกายของเราก็เหมือนเครื่องจักรชิ้นหนึ่งที่เมื่อถูกใช้งานอยู่ทุกๆ วัน ก็เริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุเข้าเลข 3 ไปแล้ว

เวลาที่มีผู้สูงวัยในบ้าน เรายิ่งต้องเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น เพราะไม่อยากให้ปู่ย่า ตายายของเราเกิดอันตรายใดๆ

Page 1 of 21 2