หมายเหตุ : 1.โปรแกรมการทดสอบดังกล่าว แพทย์จะวินิจฉัยตามความเหมาะสมแต่ละบุคคล 2.อัตราดังกล่าวรวมค่าบริการโดยไม่รวมค่าแพทย์ 3.กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ระบบทางเดินอาหารมีการทำงานที่ซับซ้อน ความผิดปกติที่เกิดขึ้น อาจไม่ปรากฎอาการที่ชัดเจน โปรแกรมส่องกล้อง

เอชพีวีไวรัสร้ายที่พ่อแม่ต้องรู้ มะเร็งปากมดลูกเกิดจากไวรัสไม่ใช่กรรมพันธุ์

90% ของมะเร็งตับ มักเกิดจากการไม่รู้มาก่อนว่าเป็นโรคตับเรื้อรัง อาทิ.. ไขมันพอกตับ, ติดเชื้อ, ตับอักเสบ, ตับแข็ง ฯลฯ

เทคโนโลยีการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคอ้วน

ในปัจจุบันวัคซีนมีหลายชนิด และหลายสายพันธุ์  เนื่องจากโรคระบาดต่างๆ ได้มีการพัฒนาการตัวเองอย่างรวดเร็ว

จุดเริ่มต้นของการดูแลปกป้องคนที่คุณรัก เพื่อคนสำคัญที่สุดของครอบครัว

การตรวจสุขภาพก่อนสมรส เป็นขั้นตอนที่แพทย์จะใช้ในการวินิจฉัยและค้นหาความผิดปกติของระบบพันธุกรรมของคุณและคนที่คุณรัก

ฝากครรภ์ จุดเริ่มต้นของการดูแล การตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลา

โดยปกติทารกแรกเกิดทุกรายจะได้รับการตรวจคัดกรอง

Page 2 of 3 1 2 3