หมายเหตุ 1.โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์

การผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty) ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้

เต้านม เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้หญิง

โรค “ออฟฟิศซินโดรม” กลายเป็นโรคยอดฮิต

เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องทางเลือกที่ช่วย

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา “สำหรับวัยทำงาน”

โปรแกรมวัคซีนก่อนตั้งครรภ์และโปรแกรมวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์

ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับการฉีด เพื่อรับการตรวจร่างกายเบื้องต้น พร้อมรับคำแนะนำ

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Page 2 of 5 1 2 3 4 5