สิ่งที่คุณควรทราบ และไม่ควรละเลยเกี่ยวกับ “โรคหัวใจ” คือคนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

**หมายเหตุ : เลือกทดสอบสารก่อภูมิแพ้ ตัวละ 900 บาท **หมายเหตุ : เลือกทดสอบสารก่อภูมิแพ้ ตัวละ 1,200 บาท หมายเหตุ : 1.โปรแกรมการทดสอบดังกล่าว แพทย์จะวินิจฉัยตามความเหมาะสมแต่ละบุคคล 2.อัตราดังกล่าวรวมค่าบริการโดยไม่รวมค่าแพทย์ 3.กรุณานัดหมายล่วงหน้า

การตรวจสุขภาพก่อนสมรส เป็นขั้นตอนที่แพทย์จะใช้ในการวินิจฉัยและค้นหาความผิดปกติของระบบพันธุกรรมของคุณและคนที่คุณรัก

ฝากครรภ์ จุดเริ่มต้นของการดูแล การตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลา

โปรแกรมคลอดธรรมชาติและผ่าคลอด 3 ทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างครอบคลุม ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียด โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย

ราคา 5,000 บาท (ต่ออายุ 4,500 บาท) รับสิทธิโปรแกรมตรวจ Gold 1 ชุด พร้อมสิทธิค่าห้องมูลค่า 2,000 บาท