ขาโก่ง “ขา” ของเด็กเล็กปกติจะไม่ตรงในลักษณะเดียวกับผู้ใหญ่ ยิ่งมองด้วยตาจะคล้ายขาโก่ง ซึ่งเกิดจากการโก่งของกระดูกเข่า มักพบในเด็กวัย 2 ปีแรก

ปัจจุบันเด็กในพื้นที่กรุงเทพฯ มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมากขึ้น และกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงคุณภาพชีวิต

ทารกตัวเหลืองเป็นผลจากเม็ดเลือดแดงหมดอายุขัย ซึ่งสารสีเหลืองที่เกิดขึ้นจะถูกทำลายที่ตับของเด็ก

หากจะถามว่าในการตั้งครรภ์หนึ่งครั้ง คนเราใช้เวลานานเท่าไหร่ หลายคนคงตอบว่า 9 เดือน แต่สำหรับในทางการแพทย์แล้ว

ว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ กับท้องที่โตขึ้นทุกวันมักพาเอาอาการอีกหลายอย่างมาเป็นของแถม เช่น ปวดหลัง ตะคริว ท้องผูก ฯลฯ

Page 6 of 6 1 4 5 6