เมืองไทยประกันชีวต มอบรางวัลด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการบริการให้กับ รพ.เปาโล พหลโยธิน

คุณฉัตรธันต์ ศักดิ์ทอง ความประทับใจเมื่อมารักษา

คุณชลธิชา อุลิศ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายภาคกลาง บริษัท เอไอเอ จำกัด

คุณวรรณวิบล แสงเดือน ผู้รับการผ่าตัดผ่านกล้องเนื้องอกในมดลูก

อีกหนึ่งเสียงของตัวแทนประกันชีวิต…ที่สร้างพลังและสะท้อ

ความประทับใจในการเข้ามารับบริการของลูกค้าผู้ถือประกันสุขภาพ ความรู้สึกแรกเมื่อมาใช้บริการ