ปวดหลังที่อันตราย

อาการปวดหลังมักเป็นอาการที่พบได้บ่อยๆ ในทุกเพศทุกวัย ในเด็กหรือวัยรุ่น

ตรวจกระดูกสันหลังด้วย MRI

โรคที่มีความเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังค่อนข้างหลากหลาย อาทิ โรคกระดูกพรุน

กระดูกสันหลัง ประกอบด้วยหมอนรองกระดูกสันหลัง กระดูกแข็งและข้อต่อกระดูกอ่อน

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้พัฒนาจากในอดีตทั้งในแง่ของขนาด

โรค “ออฟฟิศซินโดรม” กลายเป็นโรคยอดฮิตของคนทำงานในยุคนี้กันไปแล้ว

ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและเมื่อเกิดแล้วก็อาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น กระดูกข้อมือ

วัยสูงอายุ กับอาการปวดหลัง หนึ่งในสาเหตุหลัก

อาการ “ปวดหลัง” มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากการเสื่อมสภาพของข้อกระดูกสันหลังจนกระทั่งทรุดตัวลง

Q:   การผ่าตัดแบบใช้กล้องดีกว่าไม่ใช้กล้อง หรือไม่?

Page 1 of 21 2