นิทรรศการ “หัตถการสร้างรอยยิ้ม” หนึ่งในความภาคภูมิใจ ที่ยืนยันถึงความสำเร็จ

ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน พาครอบครัวชาวค่ายสัมผัสคลื่นลมทะเล

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากพันธุกรรม หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต

มากกว่าการรักษาคือการดูแล หลักสูตร Paolo Mom Class  เพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง

โครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ โดย รพ.เปาโล พหลโยธิน ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และโครงการกรีนเฮลท์

โรงพยาบาลเปาโล โดยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560