service-icon-2
service-icon-2

ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน พาครอบครัวชาวค่ายสัมผัสคลื่นลมทะเล จ.ระยอง ในกิจกรรม ค่ายเบาหวาน ชะลอวัย ใส่ใจเบาหวาน ปีที่ 17 กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างครอบคลุม เพื่อดูแลสุขภาพแบบชะลอวัยในผู้เป็นเบาหวาน โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาแนะนำเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกทั้งผู้เป็นเบาหวาน ผู้ช่วยหรือผู้ดูแล พร้อมกิจกรรมเรียกเสียงฮา และเวิร์คช็อปให้ชาวค่ายได้ฝึกการบริหารร่างกายและสมองซึ่งนำไปปฏิบัติได้จริงตั้งแต่ กิน นอน การฝึกสมอง ออกกำลัง อาหารและยาเบาหวาน โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมทำงานให้ต้อนรับ พร้อมเป็นที่ปรึกษา ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

เวิร์คช๊อปชะลอวัย ค่ายเบาหวาน

service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

มิตรภาพของครอบครัวเบาหวาน

service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

ขยับร่างกายฟิตรับปาร์ตี้กระชากวัย

service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

ขยับร่างกายฟิตรับปาร์ตี้กระชากวัย

service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2